Được so sánh với Shure SM57, ATM650 có được các kỹ sư âm thanh khen ngợi???

Tôi luôn thích thú với những thử nghiệm với công nghệ micing và tìm kiếm âm thanh tốt nhất với mỗi một nhạc cụ. Mỗi một kỹ sư âm thanh và studio đều muốn làm điều đó, âm thanh mà làm bạn dựng tóc gáy thì đó mới chính là âm thanh bất kể ai...