Top các micro tốt nhất dành cho streaming, podcasting

Khi bạn muốn bước chân vào thế giới của streaming, podcasting hoặc cả 2. Bạn đã có một PC với cấu hình khủng để thực hiện các loạt kỹ thuật này nhưng bây giờ bạn cần một phương tiện để ghi lại giọng nói của bạn. Hầu như mọi người đầu tiên đều tiết kiệm...