600 MHz Duplex Gap là gì?

Với FCC auction 600 MHz spectrum, rất nhiều người dùng micro không dây đang xem xét các tùy chọn mà họ phải di chuyển về phía trước. Một vài tuần trước, chúng tôi đã thảo luận về những hệ thống không dây nào bạn có thể sử dụng để thay thế thiết bị của mình...