Các tips cho việc miking trong các lễ hội từ chuyên gia Audio Technica

Mùa hè là mùa của lễ hội của chúng tôi, có nghĩa là nhiều công ty âm thanh có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các kỹ sư âm thanh để chạy chương trình. Điều này có vẻ đơn giản, bởi vì nó không phải là vấn đề.Rốt cuộc, bạn là một kỹ sư...