Mẹo nhỏ chữa tiếng hú của âm thanh hội trường

Những tiếng hú của một dàn âm thanh là vấn đề rất hay gặp. Bài viết này sẽ đưa mẹo nhỏ giúp khắc phục tiếng hú trong hệ thống âm thanh hội trường. Những tiếng hú phát ra từ loa trong quá trình dàn âm thanh hoạt động là một vấn đề rất hay gặp...