Chữa tiếng hú âm thanh hội trường???

Những tiếng hú của một dàn âm thanh là vấn đề rất hay gặp. Bài viết này sẽ đưa mẹo nhỏ giúp khắc phục tiếng hú trong hệ thống âm thanh hội trường. Những tiếng hú phát ra từ loa trong quá trình dàn âm thanh hoạt động là một vấn đề rất hay gặp...

Mẹo nhỏ để chữa tiếng hú của một dàn âm thanh hội trường.

Chia sẻ những mẹo nhỏ để chữa tiếng hú của một dàn âm thanh hội trường hay gặp phải. Nguyên nhân và cách chữa hiệu quả nhất Trong quá trình dàn âm thanh hoạt động chúng ta thường nghe thấy những tiếng hú phát ra từ loa nghe rất khó chịu và bức xúc. Đây...

Kiểm soát feedback- Dùng EQ

Các thao tác cân bằng (equalizing) cho một hệ thống âm thanh để loại bỏ tiếng hú (feedback) thường được gọi là ringing out, mục đích là để giảm các đáp ứng của hệ thống tại các tần số nhạy cảm nhất mà nó đã gây ra tiếng hú. Mục đích của tiếng hú trong...

Mẹo nhỏ chữa tiếng hú của âm thanh hội trường

Những tiếng hú của một dàn âm thanh là vấn đề rất hay gặp. Bài viết này sẽ đưa mẹo nhỏ giúp khắc phục tiếng hú trong hệ thống âm thanh hội trường. Những tiếng hú phát ra từ loa trong quá trình dàn âm thanh hoạt động là một vấn đề rất hay gặp...