Giải Pháp âm thanh câu hỏi của tuần: Những giá đỡ tiêu chuẩn microphone nào tôi có thể sử dụng với micro Audio-Technica?

Giải Pháp âm thanh câu hỏi của tuần: Những giá đỡ tiêu chuẩn  microphone nào tôi có thể sử dụng với micro Audio-Technica? Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng giá đỡ micrô nào với micrô Audio-Technica? Trả lời: Tất cả các microAudio-Technica có gắn đế cũng sẽ bao gồm bộ chuyển đổi có ren...