sala-conferenza-atuc-50

Yếu tố quan trọng nhất trong khi thiết lập hệ thống hội thảo, hội nghị

Alex Lepges, giám đốc tiếp thị EMEA của Audio-Technica nói về vấn đề bảo mật, nâng cấp và công nghệ mới. Những cân nhắc mới nào đang tác động đến không gian địa điểm tổ chức hội nghị? Làm thế nào để các nhà sản xuất nắm bắt được mối đe dọa an ninh trong...

tải xuống

(Untitled)

Tại ISE 2019, Audio-Technica đã sản xuất và trình làng hệ thống hội thảo hội nghị ATUC-50 hồng ngoại mới được thiết kế để giúp cho hội nghị, hội thảo an toàn hơn ATUC-IR. ATUC-IR không dây tham gia vào hệ thống hệ thống hội thảo kỹ thuật số hiện có, ATUC-50. Thiết kế hồng...