Phần mềm ATCS-C60MAG-REG

Giá bán: Liên hệ

Gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 043.577.2789

Cho phép kiểm soát hoàn toàn tất cả các chức năng cơ bản của hệ thống bao gồm số lượng loa, thứ tự loa, âm lượng riêng, ngưỡng và định tuyến âm thanh để tích hợp phiên dịch. Có thể ghi âm và ghi phút với phần mềm nâng cao này – cũng như quay video, với khả năng lập trình để cho phép các camera theo dõi hộp đại biểu hiện đang sử dụng.

[contact-form submit_button_text='Submit'][contact-field label='Name' type='name' required='1'/][contact-field label='Email' type='email' required='1'/][contact-field label='Phone number' type='text' required='1'/][contact-field label='Product' type='text' default='Phần mềm ATCS-C60MAG-REG'/][contact-field label='Comment' type='textarea' required='1'/][/contact-form]