Những thuật ngữ về âm thanh cần phải biết trước khi trở thành một audiophile

Những thuật ngữ cơ bản về việc cảm âm sẽ giúp người mới tiếp cận với audio có một cảm nhận và đánh giá chính xác hơn về âm thanh. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ khi xuất hiện những thiết bị giải trí thì việc thưởng thức âm...

Mẹo đầu tư thiết bị âm thanh để thỏa mãn sự nghe

Nếu bạn đổ công sức và tiền bạc vào xây dựng một hệ thống âm thanh để nghe cho “sướng” thì phải chọn hệ thống theo “gu” của mình và đáp ứng được tốt nhất bốn thuộc tính cơ bản của âm nhạc, chứ không nên lăn tăn việc mua thiết bị nào để về...

Các đặc trưng của âm thanh

Khi phân tích tín hiệu âm thanh, chúng ta thường áp dụng phương pháp phân tích ngắn hạn, do hầu hết tín hiệu âm thanh ổn định nhiều hoặc ít hơn trong khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn 20ms. Khi thực hiện phân khung, có thể sử dụng nhiều khung chồng lấp để nắm bắt...