Micro không dây sử dụng tốt cho phòng hội nghị, hội thảo

Micro không dây thường được sử dụng trong một môi trường mà các micro cần để được cầm tay hoặc trong một môi trường nơi lắp đặt cáp và thiết lập có thể được khó khăn. Trong chương cuối cùng này của micro cho họp và loạt phòng thuyết trình, chúng tôi sẽ nói micro...

Khi nào sử dụng micro không dây tốt nhất cho phòng họp, hội thảo/ hội nghị???

Micro không dây thường được sử dụng trong một môi trường mà các micro cần để được cầm tay hoặc trong một môi trường nơi lắp đặt cáp và thiết lập có thể được khó khăn. Trong chương cuối cùng này của micro cho họp và loạt phòng thuyết trình, chúng tôi sẽ nói micro...