Căn bản về kỹ thuật thu âm

Hệ thống thu âm bằng máy tính đôi lúc cũng trở nên “cứng đầu”, “khó chịu”. Điều này có thể dễ dàng khắc phục nếu như bạn tuân thủ một số qui tắc căn bản dưới đây. Giữ cho ổ cứng luôn luôn “mới” Ổ cứng có thể trở nên “ì ạch” sau những đợt...