Lời khuyên tăng cường âm thanh trực tiếp cho dàn hợp xướng

Những gì tôi phải làm với những lời khuyên tăng cường âm thanh trực tiếp cho dàn hợp xướng? Đó không phải là quá nhiều câu hỏi như sự lo lắng trên khuôn mặt rất nhiều tình nguyện viên tuyệt vời mà tôi đã từng làm việc trong suốt thời gian qua. Điều này thường...