Cách điều chỉnh mixer cơ bản khi làm âm thanh

Cách điều chỉnh mixer là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất đối với một kỹ thuật viên khi làm âm thanh. Với thiết bị này bạn sẽ trực tiếp điều chỉnh toàn bộ hệ thống âm thanh trọng bộ dàn, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng hoặc xử lý khi có các sự cố...