Review của khách hàng về hệ thống system 10 ATW-1322 của Audio Technica

fromJanuary 27, 2019 Mics tuyệt vời! … Tôi đã mua ba trong số các hệ thống micrô này và bạn không thể đánh bại chất lượng, âm thanh hoặc âm thanh. Việc unboxing và thiết lập rất dễ dàng, thuận tiện và dễ sử dụng. Sự khó khăn duy nhất tôi có là công tắc...

Sai lầm khi sử dụng hệ thống micro không dây

Trong khi hệ thống không dây đã giải phóng người sử dụng dây và cáp điện, tuy nhiên, những vấn đề cơ bản của cuộc cải cách không dây cũng kéo theo các vấn đề cần quan tâm cho sóng radio đối với các ảnh hưởng xung quanh nó. Vì vậy, cần phải biết cách để tránh...

05 sai lầm trong sử dụng micro không dây

Trong khi hệ thống không dây đã giải phóng người biểu diễn dây và cáp điện, tuy nhiên, những vấn đề cơ bản của cuộc cải cách không dây cũng kéo theo các vấn đề cần quan tâm cho sóng radio đối với các ảnh hưởng xung quanh nó. Vì vậy, cần phải biết cách...

05 sai lầm trong sử dụng micro không dây

Trong khi hệ thống không dây đã giải phóng người biểu diễn dây và cáp điện, tuy nhiên, những vấn đề cơ bản của cuộc cải cách không dây cũng kéo theo các vấn đề cần quan tâm cho sóng radio đối với các ảnh hưởng xung quanh nó. Vì vậy, cần phải biết cách...