Những tips giúp các kỹ sư âm thanh lắp và kiểm tra âm thanh trước giờ diễn

Các Channel input Mỗi một nhạc cụ , một tín hiệu trên sân khấu đều có một channel tương ứng trên mixer việc bố trí cho tí hiệu gì vào channel nào điều đó phụ thuộc vào mỗi người, nhưng nguyên tắc chung là bố trí sao cho nó thuật tay để điều chỉnh nhanh...