Kỹ thuật thu âm và lưu ý trước khi thu âm

Sắp đặt micro Kỹ thuật Time-difference stereophony Trong Time-difference của âm thanh nổi, sự khác biệt về thời gian truyền tín hiệu đến các mic khác nhau dẫn đến sự khác biệt giống hệt nhau trong các loa phát lại. Điều này tương ứng với ý thức của chúng ta về thính giác, trong đó...