Kinh nghiệm quý giá về micro hội thảo, hội nghị của chuyên gia hàng đầu âm thanh Davida Rochman

Trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, bộ phận truyền thanh, truyền hình truyền thống gần như dần dần ít xuất hiện. Trong nhiều trường hợp, chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ này bị thất bại bởi công nghệ thông tin, Ngày nay, với quản lý của hệ thống mạng máy...