Bạn có bất kỳ lời khuyên cho miking lễ hội từ các chuyên gia âm thanh của Audio-Technica Mỹ

Có một vài cách khác để mic một ca sĩ hoặc nhóm thanh nhạc tại một sự kiện trực tiếp. Audio-Technica cung cấp nhiều loại micrô có dây và không dây để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Có lẽ hai cách sử dụng và hiệu quả thường xuyên nhất để mike...

Các tips cho việc miking trong các lễ hội từ chuyên gia Audio Technica

Mùa hè là mùa của lễ hội của chúng tôi, có nghĩa là nhiều công ty âm thanh có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các kỹ sư âm thanh để chạy chương trình. Điều này có vẻ đơn giản, bởi vì nó không phải là vấn đề.Rốt cuộc, bạn là một kỹ sư...