Bạn có bất kỳ lời khuyên cho miking lễ hội từ các chuyên gia âm thanh của Audio-Technica Mỹ

Có một vài cách khác để mic một ca sĩ hoặc nhóm thanh nhạc tại một sự kiện trực tiếp. Audio-Technica cung cấp nhiều loại micrô có dây và không dây để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Có lẽ hai cách sử dụng và hiệu quả thường xuyên nhất để mike...