Lời khuyên của Bruce Bartlet, một kỹ sư âm thanh nổi tiếng về sử dụng micro dành cho live sound(P.2)

3 Inches từ trung tâm Bassy và dark. Xử lý kết nối giữa phần dây đàn và micro bởi vậy tần số cao giảm vào khoảng từ  -4 dB từ 2kHz đến 10 kHz. Tần số thấp được tăng  +14 dB từ 100-200 Hz so với vị trí micro tham khảo. Cách 6 inches, một...

Lời khuyên của Bruce Bartlet, một kỹ sư âm thanh nổi tiếng về sử dụng micro dành cho live sound(P.1)

Với những lời khuyên từ các tình huống cụ thể, Bruce Bartlett một kỹ sư âm thanh với nhiều năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực nghe nhìn đã có những hướng dẫn cụ thể giúp sử dụng kỹ thuật Microphone để đạt kết quả tốt hơn.  Phương pháp tiếp cận để giải quyết...